Pengikut

Rabu, 26 Disember 2007

NOMBOR (LOOMORO')

1-siddi, 2-dua, 3-tellu, 4-eppa, 5-lima, 6-enneng, 7-pitu, 8-arua, 9-asera

10-seppulo, 11-seppluo siddi,........19-seppulo asera, 20-duappulo, ...28-duappulo arua 30-telluppulo, 40-patappulu (bukan eppa pulo), 50-limappulo, 60-ennengpulona, 70-pituppulo, 80-aruapulona, 90-aserapulona, : pulo-puluh

100-siratu, 141-siratu patappulosiddi, 200-duarratu, 300-tellurratu, 400-eppadatu(boleh patarratu) 500-limarratu, 600-ennerratu
na, 700-piturratu, 800-arua ratuna, 900-aseraratuna, :ratu-ratus

1000-sisebbu, ....9642-asera sebbu ennerratu patappulo dua. : sebbu-ribu; juta-juta

1300-siddi juta tellu(r)ratu.

tambah-tambai; tolak-kurangi*; darab-kali

*menolak (menyorong)-sokkang


Tiada ulasan:

Mabbaca Al-Qur'an secara online. Ta klik iyewe : AL-QUR'AN
Beli Tafsir Al-Quran per kata.