Pengikut

Isnin, 15 Jun 2009

PAKKITA MATA PI, GA NA TONGENG?


Engka siddi curita maelo ku curitakki mancaji pakkasame to padakku rupa tau. Sitongenna de' na naita-e pakkita matapa na tongeng.
Engka siddi wettu, mabbere ada siddi tau kapere' (TK) lao okko tau siddi tau selleng (TS) riwettunna majjene' (wudhuk):

TK : Magai mu majjenne'? (kenapa kau berwudhuk?)
TS : Onnang rusa'i jenne'ku, nasaba' mettu'ka'. (tadi wudhuk saya batal, sebab terkentut)
TK : Bengngaka' mutaro, magai ri monri mettu', na mu bissai wi rupammu, limammu, ulummu na ajemu, magai na de' mu bissai onroangna massu ettu'mu?(Kau buat saya hairan, kenapa yg belakang kentut, yg kau basuh wajahmu, tanganmu, kepalamu dan kakimu, kenapa tidak kau basuh tempat keluarnya kentutmu?)
TS : Iye parentanya Puang Allahu Ta'ala, iya' uwacciorimi.(Ini perintah Allahu Ta'ala, saya hanya ikut dan patuh)
TK : Itani de' na tongeng agamamu, parentana de' na tama akkaleng.(Lihatlah ketidak benarannya agamamu, erintahnya tidak masuk akal (tidak logik).
TS : Tongeng de'na semestinna na tarimai akkaleng. (Kebenaran tidak semestinya yg masuk akal (logik)
TK : Aga botti na? (apa buktinya?)
TS : Laoko mai, u pitakko botti na.(mari sini, saya tunjukkan buktinya)
TK : Lao matu', maccioka'.(Ayuh pergilah, saya ikut)
TS matterru na bawa TK lao okko seddena tange'-e. Nalai limanna TK-e nappa na pacipiri tange'. Gora loppo TK-e boreng nataro peddi. (TS lalu membawa TK ke arah berdekatan sebuah pintu. Diambil tangan TK lalu dijepit dengan pintu. TeriakTK meraung kerana kesakitan.)

TK : We de de... peddi' na limakku, leppessangngi. (Aduh... sakitnya tanganku, lepaskannya)
TS : Iyana tu wakkada, iyenatu saba'na, limammu mapeddi', magai na timummu mette' makkada mapeddi'-i.(Itulah ku cakap, itulah jawabannya, tanganmu yang sakit, kenapa mulutmu yang berkata sakit).
Pura iyaro, TS matterru nasalai TK-e monro cadiddi pineddingi peddi'na limanna. (Selepas itu, TS terus meninggalkan TK berseorangan menanggung kesakitan tangannya.)

Asal: ar-rijal
____________________________________________________________________________________________________________
Kamus Bugis
Curita -cerita/kisah, mancaji -menjadi, pakkasame -renungan, padakku rupa tau -sesama manusia, pakkita mata(pa) -penglihatan mata (sahaja), na tongeng -yang benar (logik), mabbere ada -mengucapkan kata, tau kapere -orang kafir, lao okko -kepada, tau selleng -orang Muslim, majjenne' -berwudhuk,

Tiada ulasan:

Mabbaca Al-Qur'an secara online. Ta klik iyewe : AL-QUR'AN
Beli Tafsir Al-Quran per kata.